Wet Kwaliteitsborging gaat in op 1 juli 2022… en nu?

Wet Kwaliteitsborging - Arcade Bouw Consult

Arcade neemt jou deze zomer mee in de toekomst van de bouwsector.
Hoe zien wij als Arcade de toekomst voor ons en welke veranderingen zien wij in het verschiet. In dit vierde deel:

Waarom de Wet Kwaliteitsborging? Het huidige systeem voldoet toch?

Met de nieuwe wet kwaliteitsborging die op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer is aangenomen wil men de volgende 3 doelen bereiken.

 • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit
 • Verbeterde positie van de consument
 • Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Het proces van een bouwproject zal na 1 juli 2022 veranderen. Voor u als consument, maar ook voor de aannemer. De wet Kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door private kwaliteitsborgers in te schakelen. De aansprakelijkheid van de aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers wordt uitgebreid. Gaat u na 1 juli 2022 starten met een bouwproject dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Deze kijkt mee of het gebouw aan de technische regels voldoet. U gaat dus niet meer naar de gemeente voor een bouwvergunning.

Doel

Bouwbedrijven moeten de kwaliteit van hun werk beter controleren. Minder bouwfouten en minder gebreken. Eventuele bouwfouten tijdens de bouw al signaleren en herstellen.

Nieuwe wet: strenger bouwtoezicht en een betere aansprakelijkheidsregeling

De 5 belangrijkste veranderingen.

 • Private kwaliteitscontroleurs (kwaliteitsborgers) controleren tijdens het ontwerp en op de bouwplaats of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen zoals omschreven staat in het bouwbesluit.

 • Verantwoordelijkheid voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw, maar ook latere ontdekte fouten cq gebreken, zal door de aannemer gerepareerd moeten worden.
 • Aannemer moet verzekerd zijn tegen faillissement en risico’s op schade en gebreken. Hij  moet dit ook aan zijn de klant laten weten.
 • Net als nu kan de klant 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) bij de notaris parkeren. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw gereed is. Na 1 juli 2022 keert de notaris het geld dan pas uit aan de aannemer, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Indien de kwaliteitsborger cq gemeente een uitdaging ziet in en bouw, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Er zal  gestart worden met het toepassen van de nieuwe wet kwaliteitsborging bij eenvoudige bouwprojecten (gevolgklassen 1). Daarna volgen eventueel de meer complexe bouwprojecten.

Wat valt er onder de eenvoudige bouwprojecten (gevolgklassen 1)

De persoonlijke gevolgen als niet aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan zijn beperkt. Bij deze gevolgklasse valt te denken aan woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.

Het gaat hier om vergunning plichtige bouwwerken (nieuw- of verbouw):

 1. Vrijstaande eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. Inclusief garages en andere soorten aanbouwen. Voorwaarde is dat deze woningen op de grond moeten staan. Appartementen zijn dus uitgesloten net als woningen die bedoeld zijn voor kamergewijze verhuur. Denk hierbij aan studentenhuizen of zorgwoningen.
 2. Woonboten en andere drijvende woningen.
 3. Vakantiehuisjes. Uitgezonderd vakantieappartementen.
 4. Bedrijfshallen en fabriekspanden van maximaal twee verdiepingen. Bedoeld voor opslag of productie, inclusief kantoor/kantine, magazijnen, kassen etc. Kantoorgebouwen, winkelpanden etc. zijn uitgesloten.
 5. Opslagruimten, magazijnen etc.
 6. Fiets- en voetgangersbruggen met een overspanning van max. 20 meter over wegen en spoor- en waterwegen.
 7. Overige bouwwerken bedoeld voor wegen, vaarwegen, stroomvoorziening etc. als ze maar niet hoger dan 20 meter zijn. Bijvoorbeeld kleine windmolens, keermuren en zendmasten.

Het Bouwproces

Om de doelen van de wet Kwaliteitsborging te bewerkstelligen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën verdeeld.

 • De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en – veiligheid): deze loopt via de gemeente.
 • De bouwtechnische component loopt via een onafhankelijke kwaliteitsborger. De vergunninghouder wordt verplicht deze in te schakelen. De kwaliteitsborger toetst tijdens de bouw op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt bij private partijen belegd. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering van een bouwproject als voorwaarde gelden alvorens het gebouw in gebruik genomen kan worden.

Valt uw bouwproject onder de wet Kwaliteitsborging dan moet u uiterlijk 4 weken voor de start van de bouw een bouwmelding bij uw gemeente gedaan hebben.

Bron: Rijksoverheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Arcade en Wet Kwaliteitsborging

Als projectmanagementbureau zul je ook de laatste wetten en regelgevingen moeten kennen en kunnen toepassen. Wij, bij Arcade, zijn ons zeker bewust dat je vroegtijdig mee moet gaan om diverse diensten te kunnen aanbieden.

Heeft u als professioneel bedrijf interesse ons als projectmanagementbureau, bouwmanagementbureau of kostendeskundige in te huren, dan kunnen wij u ook in de nabije toekomst de dienst kwaliteitsborger aanbieden.

Voor de laatste informatie omtrent de voortgang van onze in wording zijnde kwaliteitsborger klik dan hier. Ook zullen wij deze informatie delen omtrent de voortgang van de certificering op LinkedIn en Facebook. U kunt ons natuurlijk ook altijd via mail of telefoon benaderen.

l.horsthuis@arcadebouwconsult.com
0541-217510

 

Zomerse blik op de bouw - Arcade Bouw Consult