We houden continu grip op het gehele project

We houden continu grip op het gehele project - Arcade Bouw Consult

ARCADE BOUW CONSULT, OLDENZAAL

We houden continu Grip op het gehele project

Bij Arcade Bouw Consult in Oldenzaal leggen zeven experts zich toe op onafhankelijk bouwkundig advies. Samen bieden zij project-, kosten- en bouwmanagement aan opdrachtgevers in Nederland, Duitsland en Luxemburg. “Dankzij de expertise van ons team wordt elk bouwproject binnen het vooraf vastgestelde budget gerealiseerd”, vertelt directeur-eigenaar Arend Koers.

Na ruim 20 dienstjaren in de aannemerij, besloot Koers in 2006 zijn eigen bedrijf te starten. “Als bouwkundig calculator en later afdelingschef begon ik steeds vaker de uitdaging te missen.” Tot dan toe had hij zijn kennis en ervaring opgedaan in dienst van

grote bouwbedrijven. Dit is zeker ten voordele geweest. Deze ervaring passen wij nu toe bij opdrachtgevers zoals vastgoedinvesteerders, projectontwikkelaars en/of overheid.

Afgesproken kaders
Arcade is een onafhankelijke partner en behartigt de belangen van de opdrachtgever gedurende het gehele bouwproces. “Een goede voorbereiding is hierin meer dan het halve werk. In het

voortraject zoeken we alles nauwkeurig uit, zorgen we voor gedegen financiële onderbouwingen en brengen we mogelijke risico’s in kaart. Verder focussen we ons op de coördinatie met alle betrokken partijen. Daarbij zijn de vooraf afgesproken kaders van de opdrachtgever altijd leidend. Deze worden doorlopend door ons gemonitord.” Dat hierin succes wordt geoogst, blijkt uit de vele geslaagde projecten waar Arcade inmiddels een bijdrage aan mocht leveren. Naast Nederland wordt ook in Duitsland veelvuldig een beroep gedaan op de expertise van het bouwkundig adviesbureau.

Arcade Bouw Consult voorzijde

“Ons team heeft een goede beheersing van de Duitse taal en weet de weg in de gecompliceerde wet- en regelgeving bij onze oosterburen. Ook hier begeleiden we de verschillende processen en houden we continu grip op het gehele project. Zo maken we al aan het begin een haalbaarheidsanalyse om te beoordelen of het gewenste rendement wel of niet realiseerbaar is.” Tussen de bedrijven door volgen de ontwikkelingen in de bouwwereld elkaar in rap tempo op. Een van de redenen

waarom Koers zitting heeft in het bestuur van de NVBK, de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen. Hier komen veel specialistische kennis en ervaring samen. “Een actueel thema is de wet- en regelgeving rondom het energielabel voor vastgoed. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal energieklasse C hebben.”

Arend Koers - Arcade Bouw Consult

Showcase
Het pand waarin hun kantoor zich nu bevindt, sinds november 2021, mag een heuse showcase genoemd worden. Samen met de vastgoedeigenaar mocht Arcade dit pand aan de Matenstraat 57 op een slimme, integrale en kosteneffectieve manier verduurzamen. “In het gehele kantoorpand, dat dateert uit de jaren tachtig, is het energieverbruik aanzienlijk

verlaagd en er is een aangenaam binnenklimaat gerealiseerd.” Het pand heeft nu energieklasse A. Naar verwachting is deze energieklasse per 2030 verplicht. “Bovendien voldoet het pand nu aan het klasse B niveau van het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren 2021.”

Samen bouwen aan SUCCES
Voor een afspraak of meer informatie contact opgenomen worden met Arcade Bouw Consult via het mobiel nummer van Koers, 06 – 222 100 15, of via a.koers@arcadebouwconsult.com. Daarnaast is men van harte uitgenodigd voor een vers bakje koffie aan de Matenstraat 57 in Oldenzaal om maatwerk bouwprojecten te bespreken.