Ontwikkeling | Onze huisstijl is veranderd

Onze huisstijl is veranderd - Arcade Bouw Consult

Na jarenlang dezelfde huisstijl te hebben gebruikt, was het na 15 jaar tijd voor verandering. Arcade wil vernieuwing uitstralen, aangepast aan deze tijd, strakker, maar wel met de kleuren die herkenbaar zijn voor Arcade.

Van idee naar werkelijkheid
Begin 2020 ontstaat het idee het logo en de website van Arcade Bouw Consult een verfrissende nieuwe look te geven. Oftewel, een gehele vernieuwde huisstijl te ontwikkelen. En waar een idee begint, ontstaat een visie. Zo gezegd zo gedaan. Bekijk het mooie resultaat door eens te surfen op onze website.

De zoektocht
Een huisstijl veranderen doe je niet zomaar, daar ligt een groot denk- en ontwerpproces aan ten grondslag. Aan de ontwerper voor de nieuwe huisstijl hebben wij alleen als opdracht meegegeven dat van de oude huisstijl de kleuren (blauw oranje) en de boog van architectuur overeind moesten blijven. De ontwerper heeft dit zeer goed opgepakt en dit heeft geresulteerd in ons nieuwe logo Arcade Bouw Consult welke verwerkt is in al onze sociale media uitingen.

Oude huisstijl

Oude logo - Arcade Bouw Consult

Nieuwe Huisstijl

Nieuw logo - Arcade Bouw Consult