NVBK en Bouwend Nederland met nieuw bouwkosten model

Op 20 maart 2018 presenteerden de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK) en Bouwend Nederland, de organisatie voor de bouw en infra vol trots, een geheel vernieuwd Model Algemene Bouwplaats Kosten (ABK). De presentatie voor dit model vond plaats voorafgaand aan de NVBK Algemene Ledenvergadering.

Algemene Bouwplaats Kosten worden gedefinieerd als kosten die niet direct in verband samenhangen met een bouwproject. Het zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen van het bouwproject kunnen worden toegerekend en niet in het project achterblijven.

Nieuw bouwkosten model - Arcade Bouw Consult

Eindelijk één eenduidig model ABK

Al jarenlang is het “een strijd” om werkzaamheden duidelijk te benoemen en af te stemmen in ramingen en in begrotingen eindelijke hebben we een duidelijke onderlegger om op de juiste wijze onderdelen gebudgetteerd te krijgen, daardoor voorkomen we veel spraakverwarring in de nabije toekomst van de te realiseren bouwprojecten.

In de praktijk was lang niet altijd duidelijk welke kosten onder ABK vallen. Ook innovaties in het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten en werkzaamheden, manieren van bouwen maakten het vernieuwen van deze vernieuwde model Algemene Bouwplaats Kosten noodzakelijk. 

Om eenduidigheid te krijgen hebben onze vakvereniging NVBK en Bouwend Nederland hun modellen samengevoegd en op elkaar afgestemd. De NEN-commissie van NEN 2699:2017 en de leden van NVBK en Bouwend Nederland hebben alles getoetst aan de praktijk en gezamenlijk zijn we tot deze vernieuwde versie gekomen en een unieke samenwerking.  BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus ondersteunt het model ABK voor het eenduidig opstellen van de begrotingen.

Om iedereen aan deze nieuwe standaard te conformeren is het Model Algemene Bouwplaats Kosten voor iedereen gratis te downloaden als PDF file:

Folder Algemene bouwplaats kosten: Download de folder ABK
Brochure Algemene bouwplaats kosten: Download de brochure ABK

NVBK logo - Arcade Bouw Consult
Bouwend Nederland logo - Arcade Bouw Consult