NEN 2580

Wat is de NEN 2580

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm voor het berekenen van oppervlakten en inhouden van gebouwen de belangrijkste norm! Vanuit het bouwbesluit wordt de oppervlakten bepaling naar de NEN 2580 verwezen. Ook is deze norm in andere markten een vastgestelde norm en ook begrip.

De NEN 2580:2007/C1:2008 is de meest actuele norm en deze geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

Risico's NEN 2580 - Arcade Bouw Consult

Risico's NEN 2580

Wanneer vloeroppervlakten verkeerd worden vastgesteld kan dit grote financiële gevolgen hebben. Om de risico’s te verkleinen is het van belang duidelijk te vermelden dat er gerekend en gemeten wordt volgens de richtlijnen van de NEN 2580.

Belang NEN 2580

De NEN 2580 wordt in relatie gebracht met andere wetten en normen zoals bijvoorbeeld:

 • Bouwbesluit 2012, voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken;
 • NEN 2699:2017, Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken;
 • NEN 3682:1990, Maatcontrole in de bouw – Algemene regels en aanwijzingen;

Het belang hiervan kan als volgt worden samengevat (NEN, 2008):

 • Het opstellen van eenduidige oppervlakte- en inhoudsanalyses door uniforme bepaling van basisgegevens;
 • Het verkrijgen vergelijkbare informatie in verhouding tussen hoeveelheden in m², m³ en kosten;
 • Het geven van alternatieven in het ontwerpstadium op basis van de voorgaande genoemde analyses en bijbehorende verhoudingen;
 • De uitwisseling van uniform opgebouwde informatie, waaruit vergelijkbare gegevens worden gepubliceerd en geregistreerd;
 • Fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces.

Het bepalen van de correcte oppervlakten van een project is van groot belang in het ontwerp-verhuur en verkoopproces. Door de meting op een transparante en uniforme wijze te laten plaatsvinden, voorkomen we discussie. Een huurder of verhuurder wil het exacte aantal vierkante meters in beeld hebben. Dit is een van de redenen dat gemeenten, makelaars, vastgoedeigenaren, investeerders, ontwikkelaars, aannemers architecten gebruik maken van deze algemene norm.

Inhoud NEN 2580

Terreinoppervlakten

 • Terreinoppervlakte
 • Bebouwde terreinoppervlakte
 • Onbebouwde terreinoppervlakte
 • Overbouwde terreinoppervlakte
 • Onderbouwde terreinoppervlakte

Vloeroppervlakten

 • Brutovloeroppervlakte (BVO)
 • Nettovloeroppervlakte (NVO)
 • Tarra-oppervlakte(TO)
 • Gebruikersoppervlakte (GO)
 • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO)

Inhouden

 • Bruto-inhoud
 • Netto-inhoud
BVO berekenen voor bouwtoetsen - Arcade Bouw Consult

BVO berekenen voor bouwtoetsen

Voor diverse klanten maken wij berekeningen van oppervlakten en doen wij toetsen van leges. Hierbij word vanuit de verordeningen bekeken wat de eisen zijn en bepalen wij daarvan uit de oppervlakten volgens de NEN 2580. Daarnaast controleren wij hoe de bouwkosten vastgesteld dien te worden en passen wij deze toe. Diverse klanten gingen u al voor en zijn dan ook meer dan tevreden met toetsen en met onze geleverde diensten.

Advies en begeleiding door Arcade

Wij hebben als organisatie veel ervaring in het uitvoeren van metingen volgens de NEN 2580. Wij kunnen u dan ook adviseren en begeleiden bij  de eisen die gesteld zijn door de NEN 2580 bij het bepalen van de oppervlakte en inhoud van het vastgoed. Wij maken dan bij de metingen dan gebruik van de definities die zijn vastgelegd in de NEN 2580. Deze meting is afgestemd op de NEN 2580 en wij rijken de gegevens aan afgestemd op de wensen die u heeft als opdrachtgever.

Actuele updates NEN 2580

Op basis van de Woningwet dienen gemeenten per 1 januari 2022 hun vastgoed te waarderen aan de hand van de NEN 2580 methodiek. Hetzelfde geldt voor woningcorporaties. Alleen dienen de woningcorporaties hier al rekening mee te houden dit op te nemen in het verslagjaar van 2021 (Overheid, 2021).

Samen de mogelijkheden bespreken?