Het effect van duurder wordende bouwmaterialen

Zomerse blik op de bouw - Arcade Bouw Consult

Arcade neemt jou deze zomer mee in de toekomst van de bouwsector.
Hoe zien wij als Arcade de toekomst voor ons en welke veranderingen zien wij in het verschiet. In dit eerste deel:

Welk effect hebben duurder wordende bouwmaterialen op de bouw?!

Expertise op kostenmanagement

Arcade Bouw Consult houdt zich bezig met de kosten- en de projectmatige kant van diverse bouwprojecten. Een van onze projecten bestaat uit een gebouw met 6 bouwlagen waarvan 1 parkeer laag (Kelder) en verder als woongebouw. Het gebouw bestaat uit een betonskelet met een invulling van metselwerk en een afbouw pakket. De geraamde prijs en de rendementsberekening voor dit project kwamen zeer dicht bij elkaar waardoor dit uitgangspunt het budget zou moeten worden.

Jaarlijkse groei materiaalkosten bouw - Arcade Bouw Consult
Bron: Bouwend Nederland prijsontwikkelingen en bouwkosten 02 06 2021
Groei in wapeningsstaal bouwsector - Arcade Bouw Consult
Bron: Bouwend Nederland prijsontwikkelingen en bouwkosten 02 06 2021

Budgettair was er een bedrag opgenomen voor eventuele prijsverhogingen van 3%, later bleek dat de diverse materialen met een veel hoger percentage waren gestegen. Voor beton circa 7%, hout 50%, staal 40%, koper 30%. Bouwmaterialen waarin de 3% verwerkt was werden hierdoor stukken duurder. Afgezien van de brandstofkosten en olieproducten komt de verhoging ook door de toenemende vraag naar de diverse producten. We denken hier aan houtproducten zoals zacht- en hardhout, plaatmaterialen enz. De vraag wordt ook verhoogd omdat de vraag naar duurzame materialen toeneemt. Ook is de vraag naar Europees hout hoger geworden. Voor staalproducten is de vraag sneller toegenomen dan verwacht mede door de productievermindering veroorzaakt door de coronapandemie. De stijgende vraag naar koper vanuit China heeft de prijs tevens omhoog gedreven. Gezien de vraag naar koper wereldwijd is er de verwachting dat ook deze prijs aan de hoge kant blijft.

Ook de olieproducten zijn flink in prijs gestegen wat weer gevolgen heeft voor de brandstof en mede voor de diverse isolatiematerialen. Dit heeft weer te maken met de vraag i.v.m. de verduurzamingsambitie.

Deze prijsverhogingen moeten doorberekend worden in de eindprijs om zodoende de gestegen materiaalkosten aan de opdrachtgever door te kunnen berekenen. Bij bouwwerken met een vaste prijs zal over de exorbitante prijsverhogingen gesproken moeten worden. Deze exorbitante prijsstijgingen worden een jaar later doorberekend in de BDB indexcijfers.

 Dit geeft aan dat grote meerjarige projecten hierop terug kunnen vallen en deze verhogingen eventueel kunnen doorberekenen. Ook toeleveranciers zitten met problemen van het duurder worden van hun producten. Door bovenstaande zijn ook materialen niet op tijd leverbaar wat weer een terugslag geeft op de planning. Als materialen niet op tijd leverbaar zijn dan wordt er gezocht naar mogelijke alternatieven.

Covid-19 en de spanningen op de bouwmarkt

Ook heeft de coronapandemie geen goed gedaan aan de bouwsector, waardoor er veel ziekte was en hierdoor veel verlopen uren. De loc down heeft hierdoor ook voor veel problemen gezorgd. Bouwvakkers kunnen niet vanuit huis werken. Projecten zijn hierdoor achter gaan lopen op de planning met alle gevolgen van dien.

Verder is er spanning op de bouwmarkt, gerenommeerde bedrijven en andere zaten allemaal behoorlijk in het werk. De pandemie heeft gezorgd dat ze moeilijk aan personeel konden komen en moesten daarom soms projecten afwijzen. Ook toeleveranciers zitten met problemen van het duurder worden van hun producten en het krijgen van personeel.

Uit bovenstaand zou je kunnen concluderen dat de extra prijsverhogingen van de materialen van het eerder genoemde project van circa € 570.000,-  tot circa € 665.000,- kan bedragen t.o.v. de aanneemsom. Dit is een substantieel bedrag waar eventueel in de begrootte aanneemsom geen dekking voor is.

Om precies de grootte van de verhoging te kunnen bepalen zou de begroting moeten worden uitgesplitst in die materialen welke daadwerkelijk duurder zijn geworden, gezien de bewegingen op de materiaalmarkt zou dit op voorhand moeten gebeuren om de opdrachtgever op voorhand al te kunnen vertellen dat er prijsverhogingen aankomen, waar deze zitten en wat de kosten hiervan zijn.

Expertise op prijsverhogingen in de bouw

Al met al zijn de vooruitzichten t.a.v. de materiaalprijzen niet rooskleurig. Het is dus van het groot belang dat hier goed rekening mee gehouden moet worden.

Arcade Bouw Consult kan deze prijsverhogingen aan de hand van hun expertise plaatsen daar waar ze horen en zo een goed inzicht geven wat de prijsverhogingen per onderdeel daadwerkelijk betekent voor de opdrachtgever. Dit kan elk kwartaal gedaan worden zodat er over de gehele bouwtijd een overzicht wordt gegeven van deze prijsstijgingen over de te gebruiken materialen. Arcade Bouw Consult geeft hierdoor inzicht en een idee wat de totale eindprijs kan worden.

Meer weten over bouwkosten klik hier of bel/mail ons voor meer informatie.

h.roscoe@arcadebouwconsult.com
0541-217510