EXPERTISE

Projectmanagement - Arcade Bouw Consult

Projectmanagement bouw

Projectmanagement staat bij Arcade voor het realiseren van projecten waarbij Arcade vooraf een haalbaarheids- en rendementsonderzoek uitvoert. Als projectmanagers bij Arcade zorgen wij voor goed georganiseerde projecten. De kracht van een succesvol bouwproject staat en valt met een goede voorbereiding en een goed overdachte, realiseerbare en uitgevoerde planning. Wij gaan zelfs nog een stap verder voor onze opdrachtgever. Arcade onderzoekt samen met zijn opdrachtgever vooraf naar de haalbaarheid en het rendement van het bouwproject en zorgt tevens voor de juiste richting en balans.
Meer informatie

Bouwkosten management

Arcade heeft kennis de kosten van een bouwproject te berekenen en de actuele kennis van bouwprijzen, de bouwmarkt en uitvoeringsmethodieken. Bij het berekenen van de exacte kostprijs, dienen de hoeveelheden nauwkeurig te worden bepaald, daar deze de basis vormen voor een goede begroting. Onze medewerkers worden daarmee ondersteund door geavanceerde computertechnieken en kunnen snel en accuraat hoogwaardige adviezen verstrekken. Welke begrotingsvorm kan worden gebruikt, wordt bepaald door het niveau van de beschikbare informatie en hangt af van het ontwikkelingsstadium van het project.
Meer informatie

Kostenmanagement - Arcade Bouw Consult-min
Bouwmanagement - Arcade Bouw Consult

Bouwmanagement

Arcade Bouw Consult stelt zich op als een onafhankelijke partij die naast de opdrachtgever staat en diens belangen gedurende het gehele bouwproces behartigt. Dit houdt onder andere in het benaderen en coördineren van makelaar bij grondaankoop, architect, constructeur, overige adviesbureaus, selecteren van bouwbedrijven, maken van tekenwerk, planning en bouwbegeleiding (directievoering). Arcade Bouw Consult treedt hierbij op als een spin in het web en handelt binnen vooraf afgesproken kaders namens de opdrachtgever.
Meer informatie

Bouwkosten toetsing

Arcade is specialist, op het gebied van diensten van gemeentes, in het bepalen van de bouwsom in bouwaanvragen (zijnde de omgevingsvergunning). De ervaring leert dat de werkelijke bouwsom van het te realiseren bouwwerk een stuk hoger ligt dan normaliter bij de gemeente ten tijde van de aanvraag wordt ingediend en inherent hieraan vallen de bouwleges een stuk hoger uit. Zo kan er door de gemeente meer leges geïnd worden. Dit kan van duizenden tot miljoenen extra euro’s per bouwaanvraag oplopen. Arcade hiervoor inschakelen is dus zeker de moeite waard.
Meer informatie

Bouwkosten toetsing - Arcade Bouw Consult

Projectmanagement Duits vastgoed

Dé expertise van Arcade is bouwen in Duitsland. Arcade is hierin een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau, die jouw taal spreekt en de Duitse taal goed beheerst en daarbij de weg in de gecompliceerde regelgeving in Duitsland kent. Arcade begeleidt het gehele proces, vanaf de zak met geld om te ontwikkelen tot en met de oplevering van het project en zorgt al vroeg in het proces voor een haalbaarheidsanalyse om te bezien of het gewenste rendement wel of niet haalbaar is. Tijdens alle fasen van het bouwproces beschik je over een vertrouwenspersoon waardoor je tijd, geld en onzekerheid tijdens het bouwproces worden bespaard, met andere woorden geheel wordt ontzorgd en maar ook minimaal de kosten van Arcade terugverdient. Meer informatie…

NEN 2580

De NEN 2580 is een Nederlandse Norm voor het berekenen van oppervlakten en inhouden van gebouwen de belangrijkste norm! Vanuit het bouwbesluit wordt de oppervlakten bepaling naar de NEN 2580 verwezen. Ook is deze norm in andere markten een vastgestelde norm en ook begrip. Onze ervaring is ook dat deze norm veelvuldig verkeerd wordt toegepast en geïnterpreteerd. 
Meer informatie

NEN 2580 - Arcade Bouw Consult