Detachering

Detachering

Detachering binnen de bouwsector

Detachering van hoogwaardig kwalitatieve innovatieve bouwkundige specialisten, welke mee kunnen komen in de huidige en toekomstige technologische ontwikkelingen

De wereld van de bouw maakt een inhaalslag als je kijkt naar innovatieve, technologische ontwikkelingen. Bouwkundig adviesbureau Arcade Bouw Consult BV kan u behulpzaam zijn in uw organisatie door goed geschoolde technische specialisten beschikbaar te stellen voor al uw bouwkundige projecten.

Ervaring in detachering

Arcade Bouw Consult BV is ruim twaalf jaar landelijk en internationaal actief als bouwkundig adviesbureau. Wij zijn gespecialiseerd in de ondersteuning van opdrachtgevers in de projectvoorbereiding en projectbegeleiding.  De vraag naar personeel verloopt altijd grillig doordat het vaak projectgebonden is, elke opdrachtgever kent immers pieken en dalen.  Bij capaciteitsknelpunten is het niet meer altijd een streven extra mensen te werven. Naast onze vaste medewerkers hebben we een uitgebreid netwerk van:  tekenaars, modelleurs, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers,  calculators, bouwkostendeskundigen en bouwkostenmanagers.

BelvalPlaza links aanzicht

Onze klantenkring

Tot de klantenkring behoren vastgoedbeheerders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, zorginstellingen, semi-overheid, aannemers, architecten, advies- en ingenieursbureaus. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven reorganisaties doorgevoerd. De markt trekt momenteel enorm aan en er komen meer bouwprojecten op de markt, dan openbaart zich al gauw een capaciteitstekort. Arcade Bouw Consult kan als gespecialiseerd bedrijf wellicht aan de vraag naar vakspecialisten voldoen.

Bouwkundige specialisten

Bouwkundige specialisten worden volgens ons steeds belangrijker in het bouwproces. “Projecten die vragen om de juiste man of vrouw op de juiste plek,  ziet daarbij het beroep op tijdelijke vakspecialisten duidelijk groeien.” Bedrijven varen een andere koers, vroeger hadden zij de neiging om in een pieksituatie iemand in te lenen. Vervolgens werd die specialist een half jaar later in vaste dienst genomen. Tegenwoordig hechten bedrijven sterker aan flexibiliteit, zij kennen slechts een kernbezetting. Extra begeleiding wordt alleen voor de duur van het project ingehuurd.  Zij zoeken co-makers die van een flexibele schil kunnen voorzien.”  Afname van het aantal bouwprojecten vanwege de economische crisis zorgt bij ABC niet voor problemen. “Het aantal projecten neemt wel af, maar de bedrijven die nog wel goed in het werk zitten hebben een sterkere  behoefte om specialisten in te huren. Bovendien komt er steeds meer aandacht voor beheer, renovatie en onderhoud. Corporaties zijn minder bezig met sloop en/of nieuwbouw. Wij profiteren vervolgens van de groeiende aandacht voor de ontwikkeling van meerjarige onderhoudsprogramma’s, energieprestatiecertificaten  en vastgoedinspecties. Ook merken we dat zorginstellingen meer aandacht besteden aan de staat van hun vastgoed. ABC adviseert hen onder meer over de verbetering van de brandveiligheid.

ABC het aanspreekpunt voor vragen

De komende jaren wil ABC het werkveld verbreden. De klant wil graag één aanspreekpunt voor meerdere vragen, zo merken wij. Neem het vastgoedbeheer. Beheerders hebben ook vragen over vernieuwing van installaties. Daarom willen we in de toekomst ook adviseurs  voor gebouwgebonden installaties kunnen leveren.

ABC is begin juni voor het eerst aanwezig op de vastgoedbeurs Provada. Daar richten we onze pijlen op vastgoedbeheerders en ontwikkelaars. Ook de overheid is op de beurs aanwezig. Gemeenten hebben te maken met het beheer van hun eigen vastgoedportefeuille: van brandweerkazernes tot kantoren en schoolgebouwen. Hoe gaan ze dat aanpakken? Daar moet nog wel een slag worden gemaakt. Wij kunnen gemeenten, maar ook zorginstellingen, adviseren over gebouwonderhoud, verduurzaming en  veiligheid. Ook bij gebouwontwikkeling kan de flexibiliteit toenemen. Soms is tijdelijk een ontwikkelaar nodig. Of moet een project worden her-ontwikkeld. Wij hebben de mensen voorhanden om die klussen op te pakken.

Bouwkundige specialisten

Arcade Bouw Consult hecht belang bij kennisverbreding. De bouwwereld maakt grote veranderingen door.  Bouwbedrijven, ontwerpbureaus en andere partijen in de branche maken in toenemende mate gebruik van het Bouwwerk Informatie Model. Alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces worden in een digitaal driedimensionaal gebouwmodel geïntegreerd. Er wordt bovendien steeds vaker gebruik gemaakt van de zogeheten LEAN-methodiek. Deze aanpak is ooit ontwikkeld door autofabrikant Toyota en behelst dat iedere overbodige, het proces verstorende handeling achterwege wordt gelaten. De werkzaamheden van alle partijen worden zodanig op elkaar afgestemd, dat iedereen op het juiste moment zijn bijdrage levert. Dat voorkomt nutteloze wachttijden. Bovendien blijkt het op die manier mogelijk het aantal fouten en dus de  faalkosten flink te verminderen. En we hebben in het bouwproces steeds vaker te maken met ketensamenwerking. Op al die terreinen bewegen we ons en bieden wij goed opgeleide mensen. Dat vraagt volgens Arcade meer dan alleen tijdige scholing.  Neem een tekenaar. Die krijgt met de moderne 3D-technologie een geheel andere functie. Hij wordt veel meer een modelleur met een grotere verantwoordelijkheid.

Een groeistrategie voor ogen

Arcade heeft een ambitieuze groeistrategie voor ogen. Voor de crisis hadden we een 5-tal vakspecialisten in dienst. Ons doel is de komende drie jaar door te groeien naar een landelijk bedrijf en naar meer dan 5 werknemers. Ons kantoor is gevestigd in Oldenzaal. 

De arbeidsmarkt biedt in zijn ogen voldoende talent. Er is veel talent voorhanden, maar het blijkt voor sommige specifieke functies lastig de juiste mensen binnen te halen.  Een goede calculator, onderhoudsdeskundige of brandveiligheidsdeskundige is lastig te vinden. Onze groeiambitie maakt dat we vroegtijdig kijken welke specialisten we nodig hebben en waar we die specialisten vandaan kunnen halen. Dat moet ook wel. Als de economie aantrekt moeten wij met z’n allen klaar staan.