BOUWMANAGEMENT

Bouwmanagement: onze aanpak

Bouwmanagement staat bij Arcade voor het realiseren van diverse projecten die voldoen aan de verwachting van onze opdrachtgevers.

Bij Arcade Bouw Consult hebben wij jarenlange kennis en ervaring opgedaan met bouwmanagement. Onze bouwmanagers werken volgens één gestructureerd systeem van werken. Deze manier van werken zorgt voor een positieve en succesvolle realisatie van de gestelde uitgangspunten van het bouwtraject. Belangrijk voor een succesvolle realisatie is dat een goede formulering plaatsvindt van de vooraf gestelde eisen en wensen en dat een continu afstemming plaatsvindt tijdens alle fasen van het bouwproces.

Initiatief en programma van eisen

Deze afstemming tijdens de initiatief fase en het opstellen van het programma van eisen is een belangrijk uitgangspunt. Deze afstemming geeft input aan de helder gestelde kaders zoals het gebouw, budget, tijdspad en kwaliteit. Deze input zorgt voor omzetting in heldere gebouwdefinities, specificaties en tijdsplanning. Deze omzetting zorgt ervoor dat deze de gestructureerde methoden ondersteunt bij het met inzicht beheersen en het aandachtig begeleiden van het te realiseren bouwplan.

Ontwerpmanagement

De volgende fase, volgt na het opstellen van het programma van eisen, is het maken van een schetsontwerp door de architect. Hierbij is het belangrijk dat er een toetsing plaatsvindt aan het programma van eisen waarbij gelijktijdig een analyse plaatsvindt van de gekozen oplossingen door de architect. In deze fase is het belangrijk dat wij onze kennis en netwerk inzetten voor de verbeteringen in het schetsontwerp. Deze verbeteringen moeten zorgen voor een slimmer en doordachter schetsontwerp. Dit slimmer en doordachter schetsontwerp zorgt voor een efficiënter verloop van het project en een voor de opdrachtgever zo goed en budgetvriendelijk mogelijk doordacht plan.

Risicomanagement en
continu afstemming

De begeleiding van het bouwproces is een ingewikkeld proces wat tijd en aandacht vraagt. Het is van belang een goede risicoanalyse te maken bij de start van een project. Ook voor de risicobeheersing is het belangrijk dat er een continu afstemming en communicatie plaatsvindt. Wij hebben kennis en inzicht in de verschillende bouwkundige aspecten op diverse niveaus. Hierbij maken wij gebruik van ons uitgebreid netwerk en kennis waarbij onze afstemming en beheersing de zorg zal dragen voor de vermindering van risico’s.

Bouwmanagement op verschillende trajecten/niveaus

Onze kennis en ervaring in bouwmanagement kunnen wij inzetten op diverse niveaus en verschillende trajecten op zowel het gebied van nieuwbouw, renovatie, herontwikkeling, herhuisvesting en transformatie voor zowel de Nederlandse als Duitse markt

Samen de mogelijkheden bespreken?