Bouwleges, leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker!

Bouwleges - Arcade Bouw Consult

Arcade neemt jou deze zomer mee in de toekomst van de bouwsector.
Hoe zien wij als Arcade de toekomst voor ons en welke veranderingen zien wij in het verschiet. In dit derde deel:

Bouwleges, leuker kunnen we het niet maken, wel eerlijker!

Leges zijn in feite de vergoedingen die de overheid, in rekening brengt voor geleverde diensten, zoals het uitgeven van een rijbewijs of ID, maar ook voor het afhandelen van vergunningsaanvragen. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten worden er natuurlijk ook Leges in rekening gebracht.

Vaststellen van de bouwsom

Het verschil tussen de ingediende omgevingsvergunningen is enorm, van een simpele aanbouw tot de bouw van complete woonwijken tot de realisatie van grote industriële complexen. Begrijpelijk is dat de complexiteit van een vergunningsaanvraag ook hogere kosten met zich meebrengt voor de vergunningsverlener. Om deze kosten evenredig in rekening te brengen worden de leges bepaald als een percentage van de totale bouwsom van een bouwproject.

Het bepalen van een bouwsom bij een vergunningsaanvraag dient dan ook zorgvuldig en goed onderbouwt te worden uitgevoerd. Met de jarenlange ervaring van onze bouwkosten deskundigen staat Arcade Bouw Consult overheden bij met het bepalen van een reële bouwsom van bouwprojecten.

Wat kan Arcade voor u betekenen?

Door onze duidelijke manier van werken, teamwork en “de korte lijntjes’’ zijn we in staat om bij de VTH teams van overheden de druk van de ketel te halen met de verwerking van de als maar toenemende stroom aanvraag van omgevingsvergunningen en het daarbij vast stellen van de leges. Als onafhankelijke partij en lid NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouw Kostendeskundigen) kunnen we de vergunningsverlener bijstaan in het succesvol en snel afronden van een omgevingsvergunningsprocedure.

Meer weten over bouwleges klik hier of bel/mail ons voor meer informatie.

info@arcadebouwconsult.com

0031 541 712 450

Zomerse blik op de bouw - Arcade Bouw Consult