Advisering

Advisering

Advisering

Advisering om de kosten van een bouwproject te berekenen is een actuele kennis van bouwprijzen, bouwmarkt en uitvoeringsmethodieken essentieel. Bij het berekenen van de exacte kostprijs, dienen de hoeveelheden nauwkeurig te worden bepaald, daar deze de basis vormen voor een goede begroting. Dit kan zowel handmatig, als met behulp van digitale technieken gebeuren.

Ramingen en begrotingen

Welke begrotingsvorm kan worden gebruikt, wordt bepaald door het niveau van de beschikbare informatie en hangt af van het ontwikkelingsstadium van het project. De meest gebruikte vormen van begrotingen zijn: elementraming, raming, begroting, directiebegroting, inschrijfbegroting en deelbegrotingen. Onze opdrachtgevers zijn ontwikkelaars, beleggers, overheid, corporaties, architecten, aannemers en bouwmanagementbureaus. Zij vertrouwen ons sinds 2006 op onze kennis en expertise.

Nieuwste Trends en vakkennis

We hebben ruime kennis op het gebied van BREEAM, Lean & Green, duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord en UAV-GC projecten en op ICT gebied werken we graag mee met de nieuwste trends. Arcade Bouw Consult heeft verschillende samenwerkingsverbanden met bedrijven & vakverenigingen en een zeer uitgebreid gespecialiseerd netwerk met heel veel mensen met vakkennis.