Aardbevingsbestendige woningen Groningen

Rechterzijde koepel - Arcade Bouw Consult

Op 31 december 2019 eindigde de organisatie C.V.W. ofwel Centrum Veilig Woning Appingedam. Het CVW was sinds 2015 verantwoordelijk voor de afhandeling van aardbevingsschade en de versterking van panden. De NAM was de opdrachtgever van CVW en de overheid wilde één publieke uitvoeringsorganisatie.

In de eerste instantie werd de schadeafhandeling overgenomen door Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en daarna kwam in de vorm van zoals we het momenteel kennen NCG ofwel Nationaal Coördinator Groningen. Begin 2020 werden de oude schades overgedragen aan de Arbiter, terwijl de NCG de versterking naar zich toetrok.

Het CVW had na eigen zeggen toen zo’n 75.000 afgehandelde schadedossiers, 12.000 uitgevoerde inspecties en opnames, 5.000 aangeleverde versterkingsadviezen, 950 versterkte huizen, 3.000 veiliger gemaakte woningen en legio scholen, dorpshuizen, kerken en andere gebouwen gerealiseerd. Echter bij de bevolking was er ruime irritatie ontstaan zoals het CVW schades afhandelde.

Veel dossiers zouden onvolledig zijn geweest, terwijl schadeopnames vooral in het begin kwalitatief ondermaats waren. Critici stelden dat de invloed van de NAM te groot was. Ook op de moeizaam lopende versterkingsoperatie
kwam veel kritiek.

Werkzaamheden Arcade

In 2017-2018 heeft mijn bureau Arcade Bouw Consult nodige dossiers namens CVW mogen afhandelen. Uitgangspunt was dat wij daarbij mijn ruime praktisch bouwervaringen in de aannemerij mochten inbrengen naast de vele meer theoretisch opgeleide collega’s op bouw-kostengebied. Voornaamste redenen voor mij deze tijdelijk job te doen was de mensen in Groningen voort te helpen, ervaring op te doen van aardbevingsbestendig en versteviging technisch bouwen.

Arcade Bouw Consult maakte onderdeel uit van het reviewteam van het Inspectie- & Engineringprogramma van NCG binnen de afdeling Bouwtechniek. Als kostendeskundige controleren we en toetsen we de financiële inhoud van diverse rapportages. We deden dit in samenwerking met bouwkundige experts, binnen het Potential Risk Building Element (PRBE) en Inspectie & Engineeringsprogramma. Daarnaast stelden we als bouwkostendeskundigen projectbudgetten Bouwkundig Versterken (BKV) op en controleerde / toetsen we de financiële begrotingen van derden bij schadeafhandeling en BKV-programma’s.

Kortom hoofdtaken waarmee Arcade Bouw Consult zich binnen
CVW bezig hielden met affiniteit van aardbeving schade:

 • Opstellen van projectbudgetten v.d. verschillende segmenten uit BKV-programma
 • Controleren en toetsen van financiële begrotingen van derden
 • Opstellen en toetsen begrotingen inclusief meer- en minderwerk
 • Verantwoordelijk voor een spoedige doorstroom van begrotingen voor PRBE’s en
  BKV-projecten in het proces
 • (Vast)stellen van kaders, kosten en kengetallen en inhoud van de kostenramingen
 • Maken en geven van toelichting bij rapportages en analyes
 • Bewaken van consistente kwaliteit van kostenramingen
 • Maken van onderleggers: basisraming voor BKV en eenheidsprijzen PRBE’s
 • Meedenken in het verbreden en verbeteren van kennis en kwaliteit
 • Afstemmen met engineeringbureaus om eenduidige rapportages te verkrijgen
 • Kosten gerelateerde vraagbaak voor projectleiders, bouwregisseurs, constructeurs, schade-experts, e.d.

Op 16 mei 2018 tekenen CVW en consortium FiveL een raamovereenkomst voor het Bouwkundig Versterken van vastgoedobjecten in het aardbevingsgebied. Hoofdpartners in FiveL waren BBC Bouwmanagement, RPS, CRUX en Goudstikker de Vries, daarnaast waren tevens andere partijen betrokken als 3Draft, Aronsohn, Strackee, Movares, Blaauw, Jorritsma Bouw, VIIA (samenwerking Royal Haskoning DHV en Visser & Smit Bouw). Met dank zij deze uitgebreide expertise, samenstelling, kennis en ervaring werd FiveL in staat gesteld een groot aantal adressen voor Bouwkundig Versterken op te kunnen pakken in het aardbevingsgebied. 

Helaas ondanks alle goede bedoelingen en uitgangspunten, bleek het management niet in staat “ijzer met blote handen te doen breken”. CVW was geen onafhankelijke partij -werd betaald door NAM- ofwel opdrachtgever is altijd eindbeslisser, vandaar het nooit een succes kon worden. Gelukkig werden de met zorg samengestelde rapportages/toetsen/werkzaamheden ect naar de prullenmand verwezen en is alle kennis netjes overgedragen aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade en NCG.

De basis was gelegd voor in ons land nog onbekende materie “aardbevingsproblematiek” en nu kunnen we wel stellen dat men knetterhard werkt om alles geregeld te krijgen voor de getroffen huishoudens in Groningen welke nog vele jaren vele adviesbureaus en aannemers bezig zal gaan houden.

De KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) zou op 24 maart 2020 een minisymposium “Aardbevingsbestendige woningen” houden. Helaas i.v.m. de Corona crisis kon dit minisymposium echter niet plaatsvinden, wellicht voor de mensen die meer willen weten van de problematiek aardbevingsbestendig bouwen een interessante
achtergrond informatie samengesteld door Mick Eekhout emeritus hoogleraar productontwikkeling, directeur Octatube, actief lid KNAW-lid en architect te Delft.

Arcade Bouw Consult bv heeft met uiterste zorgvuldigheid dit artikel geschreven, mochten er toch onwaarheden of verwijzingen vermeld staan dan was dit beslist niet met opzet.

Bron vermelding en interessante sides:
Minisymposium “Aardbevingsbestendige woningen”
Redactie Mick Eekhout d.d.24-03-2020
gratis te downloaden

Schade door mijnbouw:
https://www.schadedoormijnbouw.nl/

NCG Nationaal Coördinator Groningen:
https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/

Beleidsregel vergoeding kosten aardbevingsbestendige nieuwbouw Groningen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043755/2020-09-17