NVBK en Bouwend Nederland met nieuw model Algemene Bouwplaats Kosten (ABK) – Blog#2

Op 20 maart 2018 presenteerden de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK)
en Bouwend Nederland, de organisatie voor de bouw en infra vol trots, een geheel vernieuwd Model
Algemene Bouwplaats Kosten (ABK). De presentatie voor dit model vond plaats voorafgaand aan NVBK
Algemene Ledenvergadering waarvan Arend Koers als bestuurslid van NVBK deel uitmaakt- was hierbij
aanwezig in de fantastische nieuwbouw van CIRCL te Amsterdam.

Algemene Bouwplaats Kosten worden gedefinieerd als kosten die niet direct in verband
samenhangen met een bouwproject. Het zijn kosten van voorzieningen, productiemiddelen
en daaraan verbonden arbeid die in het project worden gebruikt, niet direct aan onderdelen
van het bouwproject kunnen worden toegerekend en niet in het project achterblijven.

Frank Michielen (voorzitter NVBK), overhandigt het nieuwe model Algemene Bouwplaats Kosten aan Henk Huls (voorzitter werkgroep ABK) en Ton Borst (lid dagelijks bestuur Bouwend Nederland). Foto: René van den Burg

Eindelijk één eenduidig model ABK te gebruiken voor adviseurs en aannemers !
Al jarenlang is het “een strijd” om werkzaamheden duidelijk te benoemen en af te stemmen in ramingen en in begrotingen eindelijke hebben we een duidelijke onderlegger om op de juiste wijze onderdelen gebudgetteerd te krijgen, daardoor voorkomen we veel spraakverwarring in de nabije toekomst van de te realiseren bouwprojecten.

In de praktijk was lang niet altijd duidelijk welke kosten onder ABK vallen.
Ook innovaties in het bouwproces, zoals BIM, nieuwe kostensoorten en werkzaamheden, manieren van bouwen maakten het vernieuwen van deze vernieuwde model Algemene Bouwplaats Kosten noodzakelijk. Om eenduidigheid te krijgen hebben onze vakvereniging NVBK en Bouwend Nederland hun modellen samengevoegd en op elkaar afgestemd.                  De NEN-commissie van NEN 2699:2017 en de leden van NVBK en Bouwend Nederland hebben alles getoetst aan de praktijk en gezamenlijk zijn we tot deze vernieuwde versie gekomen en een unieke samenwerking.  BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus ondersteunt het model ABK voor het eenduidig opstellen van de begrotingen.

Om iedereen aan deze nieuwe standaard te conformeren is het Model Algemene Bouwplaats Kosten voor iedereen gratis te downloaden als PDF file:

Folder Algemene bouwplaats kosten:

Download de folder ABK

Brochure Algemene bouwplaats kosten:

Download de brochure ABK

NVBK logo 1.0Bouwend Nederland logo

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *